CARTIF-ovi raziskovalci so opravili prve laboratorijske teste s sušenjem s pršenjem, v okviru projekta LIFE Algaecan. Namen testov je bil ugotoviti ustrezne delovne pogoje za sušenje mikroalg, ki jih uporabljajo za obdelavo odpadne vode iz industrije predelave sadja in selenjave.

Testiranja so izvedli z različnimi vhodnimi temperaturami in različnim tokom, z namenom poiskati najboljšo nastavitev za največji izplen praška iz mikroalg.

Tehnologija, ki jo razvijajo tekom projekta omogoča pridobivanje visoko kvalitetnih izpustov vode, ki jo lahko ponovno uporabimo (nap. za zalivanje ali čiščenje) ali pa za izpust v vodna telesa, ter hkrati zmanjšamo stroške obdelave vod iz industrije predelave sadja in zelenjave ter okoljski odtis vezan na kopičenje odpadnega blata, ki nastane pri klasični areobni obdelavi odpadne vode in ga je ponavdi potrebno odpeljati na deponijo.

Share This