Projekt LIFE ALGAECAN pod vodstvom CARTIF-a uspešno testira pionirski sistem obdelave odpadne vode iz industrije predelave zelenjave, s pomočjo heterotrofnih mikroalg. Projekt je prejel financiranje s strani Evropske unije, preko LIFE programa, finančnega inštrumenta EU, ki podpira demonstracijske projekte na področju okolja.

V sredo, 13. oktobra so predstavniki Evropske komisije obiskali podjetje Huercasa v Sanchonuno, kjer je trenutno postavljena demo naprava. Obisk je bil namenjen prevarjanju napredka na projektu. Glavni cilj ALGAECAN je zmanjšanje okoljskega vpliva in stroškov v industriji predelave sadja in zelenjave in sicer tako, da odpadno vodo obdelamo s heterotrofnimi mikroalgami.

Heterotrofne mikroalge za rast potrebujejo organske spojine in energijo pridobivajo iz njih ter posledično ne potrebujejo vira svetlobe. Imajo velik potencial za odstranjevanje organskega ogljika, dušika in fosforja iz odpadne vode. Mikroalge odpadno vodo uporabljajo kot vir energije v odsotnosti svetlobe.

Projekt se je začel oktobra 2017 in je trenutno v fazi demonstracije tehnologije v Huercasi. Predvideno februarja 2020 bomo demo napravo iz Sanchonuno preselili v Slovenijo, na lokacijo podjetja Vipi (Brezje), še enega izmed partnerjev v ALGAECAN projektu. S tem bomo potrdili in preverili delovanje demo naprave z drugim tipom odpadne vode in pod drugimi okoljskimi pogoji.

Po izvedbi prvih testov v zadnjih nekaj mesecih v Huercasi, so zadnje ugotovitve, da je ostanek vode po obdelavi v demo napravi primeren za izpust v okolje (parametri v mejah mejnih vrednosti). Hkrati se izognemo pridelavi blata, ki nastane pri klasični aerobni obdelavi odpadne vode in obenem kot stranski produkt pridobimo mikroalgno biomaso, ki jo lahko uporabimo kot gnojilo ali krmo za živali.

Izvedba procesa v odsotnosti svetlobe omogoča uporabo zaprtih tankov, kar zmanjša prostor potreben za obdelavo odpadne vode, v primerjavi s primerljivimi procesi obdelave v avtotrofnih pogojih, ki zahtevajo velike površine za rast zadostne količine alg za zagotovitev ustrezne obdelave odpadne vode.

Protototip poganja obnovljiva energija v obliki sončne energije in biomase, vse z namenom zmanjšanja ogljičnega odtias in stroškov obratovanja.

Glavni cilj projekta je omogočiti ponovitev uspešnosti delovanja naprave na drugih obomočjih po svetu.

Kozorcij projekta ALGAECAN sestavljajo CARTIF Technology Centre (koordinator), HUERCASA (Španija), Univerza v Atenah (Grčija), Algen, center za algne tehologije (Slovenija) in VIPI (Slovenija).

Huercasa že leta vzdržuje aktivno vodno politiko, tako v smislu varčevanja kot izboljšav čiščenja. V smislu obdelave odpadne vode imajo lastno čistilno napravo, v katero letno vlagajo in jo nadgrajujejo, da bi zagotovili, da so izpusti v skladu z zakonodajo. Za večjo varnost, podjetje že leta sodeluje s centralno komunalno čistilno napravo v kraju Sanchonuno, kjer je podjetje locirano.

Share This