Komunikacija / Glasila

Glasila ALGAECAN

VSE ŠTEVILKE

Nº1 (MAREC 2018) Trajnostni razvoj v industriji

NI-

Nº2 (JUNIJ 2018) 100% zmanjšanje vpliva na okolje

Nº3 (SEPTEMBER 2018) Ponovna uporaba virov

Nº4 (DECEMBER 2018) Čiščenje s heterotrofnimi algami

Nº5 (MAREC 2019) Technologija enostavna za prenos, uporabo in vkljucitev v procese

Nº6 (JUNIJ 2019) Demo naprava-replikativna
in enostavna za transport

Nº7 (SEPTEMBER 2019) Prihodnost mikroalg

Nº8 (DECEMBER 2019) Obdelava odpadne vode in biognojila

Nº9 (MAREC 2020) Obnovljivi viri energije

Nº10 (JUNE 2020) Mobilna čistilna naprava obratuje na različnih lokacijah

N11

Nº11 (SEPTEMBER 2020) Reciklacija hranil

N12

Nº12 (DECEMBER 2020) Mikroalge v kme jskem sektorju

N13

Nº13 (MAREC 2021) Pregled trga in SWOT analiza

Newsletter 14

Nº14 (JUNE 2021) Plan za prenos tehnologije na nove lokacije

N15

Nº15 (SEPTEMBER 2021) After-LIFE

Share This