Partnerji / CARTIF

CARTIF TEHNOLOŠKI CENTER

CARTIF je horizontalno usmerjen, zasebni in neprofitni tehnološki center. Njegova naloga je ponuditi inovativne rešitve podjetjem za izboljšanje njihovih procesov, sistemov in izdelkov, izboljšanje njihove konkurenčnosti in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

CARTIF pripravlja razvojno-raziskovalne projekte, ki jih neposredno financirajo podjetja ali javna sredstva, zbrana s konkurenčnimi razpisi na nacionalni in mednarodni ravni. CARTIF svetuje tudi javnim službam (občinam in regionalnim vladnim organizacijam) pri načrtovanju in razvoju inovativnih projektov z visokimi gospodarskimi doprinosi.

Center ohranja enake vrednote in cilje od svoje ustanovitve leta 1994, pri čemer je prednostna naloga prispevati k razvoju svojega družbenega in gospodarskega okolja z uporabo in spodbujanjem tehnoloških inovacij z razvojem in razširjanjem raziskav.

CARTIFove ekipe delujejo na petih področjih znanja, ki ustrezajo različnim gospodarskim in tehnološkim sektorjem: industriji, energetiki in okolju, gradnji in infrastrukturi, pridelovi hrane ter zdravju in kakovosti življenja.

V podporo tej strukturi so laboratoriji za več raziskovalnih smeri: analize in testiranja, 3D skeniranje, karakterizacija biomase, biotehnologija in materiali. Dopolnjujejo jih tehnološke storitve, kot so upravljanje inovacij in prenos tehnologij, ki naj bi v podjetjih povečali raven inovacij, izboljšali organizacijo svojih raziskav in razvoja ter s tem pridobili večje koristi iz ustvarjalnih idej.

Share This