Pravna opomba

Pravna obvestila in splošni pogoji uporabe:

Ti splošni pogoji so namenjeni urejanju uporabe spletnega mesta „lifealchemia.eu“ (v nadaljnjem besedilu: splet), katerega lastnik je FUNDACION CARTIF (v nadaljevanju CARTIF) s CIF G47565478, ki ima stalno prebivališče v Parque Tecnológico de Boecillo. P 205 – 47151 Boecillo (Valladolid) – Španija in vpisan v register ustanov Fundacije Castilla y León. Resolucija 2005. Registrski list 47001PAT. Registracija nº3., S katero se lahko obrnete preko te povezave .

Pogoji dostopa:

Namen tega spletnega mesta je zagotoviti informacije o dejavnosti in storitvah, povezanih z evropskim projektom LIFE ALCHEMIA. Njegova uporaba pomeni, da je uporabnik teh pogojev v celoti sprejel, zato če se ne strinjate z njihovo vsebino, se morate vzdržati uporabe spletnega mesta in storitev, ki so na njem ponujene. CARTIF si pridržuje pravico do sprememb, za katere meni, da so primerne, tako da lahko brez predhodnega obvestila spremeni, izbriše ali vključi nove vsebine in / ali storitve, pa tudi način predstavitve in lokacije ter pogoje uporabe spletna stran.

Uporabnik se strinja, da je dostop in uporaba spletnega mesta in tam vključenih vsebin pod njegovo odgovornostjo in se posledično zavezuje, da bo:

  • Spletnega mesta ne uporabljajte za izvajanje dejavnosti, ki so v nasprotju z zakonom, moralo ali splošnim javnim redom, ter zakonito in pošteno uporabo v skladu s temi splošnimi pogoji, pa tudi ne vzdržujte se kakršnega koli dejanja, ki bi lahko škodovalo, onemogočilo, preobremenilo ali poškodujejo spletno mesto in / ali preprečujejo normalno uporabo in uporabo drugih uporabnikov
  • Ne manipulirajte ali spreminjajte katere koli vsebine spletnega mesta brez izrecnega pisnega soglasja lastnika.
  • Ne reproducirati, kopirati, distribuirati, javno komunicirati, preoblikovati ali spreminjati vsebine, razen če imate obvezno pooblastilo lastnika ustreznih pravic ali če je to zakonsko dovoljeno; kot tudi brisanje, izogibanje ali manipuliranje z avtorskimi pravicami in drugimi identifikacijskimi podatki o pravicah CARTIF ali njegovih lastnikov, vključenih v vsebino, pa tudi tehnične zaščitne naprave ali kakršne koli informacijske mehanizme, ki so lahko vsebovani v prej omenjeni vsebini.
  • No reproducir, copiar, distribuir, comunicar públicamente, transformator o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la precedptiva autorización del titular de los korespondenten derechos o ello rezultatov legalmente dovoljenje; así como suprimir, eludir o manipular el Copyright y demás datos identificativos de los derechos de CARTIF o de titulares incpordos a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos deistiones proesione contesies proesesies contiesièes proesèièèi proesèièi proesèièièi proesèièi proesción protescies proesièièi proesèièi proesción protescies proesièesi proesèièèi proesèièesi proesción proesción proesèièèi proesèièi proesèièi proesionalni sporti.
  • Ne vnašajte in ne razširjajte v spletne podatkovne programe (virusi ali kakršna koli vrsta škodljive programske opreme), ki lahko povzročijo škodo na spletu.

CARTIF ne zagotavlja razpoložljivosti in kontinuitete spletnega mesta. CARTIF ne odgovarja za morebitne škode in izgube, ki se lahko pojavijo, niti za tehnične okvare, vključno z virusi ali drugimi škodljivimi elementi, ne glede na naravo, ki izhajajo iz uporabe informacij in materialov v spletu.

Pravilnik o piškotkih:

Da bi zagotovili boljšo storitev, CARTIF shrani v računalnik uporabnika majhne datoteke z informacijami, imenovane piškotki, ki se uporabljajo za pravilno delovanje nekaterih ponujenih storitev, pa tudi za statistiko uporabe, diagnosticiranje težav v spletu in za upravljanje nekaterih ponujene storitve Če želite omejiti ali omejiti sprejem piškotkov na vaš računalnik, lahko uporabnik v ta namen konfigurira vaš brskalnik. Za več informacij glejte našo politiko piškotkov.

Odgovornosti:

Uporabnik bo odgovoren za kakršno koli škodo, ki jo lahko utrpi CARTIF ali katera koli tretja oseba zaradi kršitve katere koli obveznosti, za katero veljajo ti Splošni pogoji.

CARTIF ne prevzema nobene odgovornosti ali omogoča kakršnega koli nadzora nad hiperpovezavami, ki vsebujejo splet do zunanjih vsebin; vendar čim prej odstranite povezave, ki vključujejo nezakonito vsebino, da ga spoznate.

Intelektualna in industrijska lastnina:

Uporabnik priznava, da so vse vsebine spleta in še posebej vseh informacij in materialov, struktura, izbira, ureditev in zagotavljanje njegove vsebine, programov in razvoja aplikacij, ki se uporabljajo v zvezi z njimi, zaščitene s pravicami intelektualnih in industrijska lastnina, ki je v lasti lastnika spletnega mesta ali po potrebi tretjih oseb.

En ningún caso el acceso a los mismos o izkoriščanju del parte del Usuario implicará ningún tipo de renuncia, prenos ali cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, commerce, reproducción, digicción izpodbijanje sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por parte de CARTIF o del tercero titular de los derechos afectados.

V nobenem primeru dostop do njih ali njihova uporaba s strani uporabnika ne bosta pomenila kakršne koli opustitve, prenosa ali popolnega ali delnega prenosa omenjenih pravic, prav tako pa ne daje nobene pravice do uporabe, sprememb, izkoriščanja, reprodukcije, distribucije ali javne komunikacije o omenjene pravice. vsebine brez predhodnega in izrecnega dovoljenja, ki ga za ta namen posebej odobri CARTIF ali tretji imetnik prizadetih pravic.

Vse blagovne znamke, blagovna imena ali razpoznavni znaki, prikazani na tej strani, so last CARTIF in / ali tretjih podjetij. Prepovedana je njihova uporaba ali trajno nalaganje, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez obveznega lastnikovega soglasja.

Če uporabnik ali tretja oseba meni, da je bila katera koli od vsebin na spletu predstavljena v nasprotju s pravicami intelektualne ali industrijske lastnine, mora CARTIF poslati obvestilo, v katerem identificira sebe in lastnika pravic intelektualne ali industrijske lastnine, ki naj bi bile kršene , ki zagotavlja naziv ali akreditacijo zastopanja zgoraj omenjenih pravic.

Spletno mesto v nekatere svoje sklope vključuje tudi grafične vire tretjih oseb, te slike so na splošno brezplačne za uporabo (Creative Commons). Spodaj navedemo izvor teh virov in njihovo ustrezno veljavno licenco:

Izkoristimo to priložnost, da se zahvalimo in čestitam delu prejšnjih skladišč in avtorjem brezplačnih multimedijskih vsebin.

Varstvo podatkov:

Za informacije o obdelavi vaših podatkov glejte naš pravilnik o zasebnosti.

Zaupnost:

Vse informacije, ki jih katera koli stranka sporoči ali posreduje drugi osebi ali do katerih ima katera koli od njih dostop, se štejejo za zaupne in se ne smejo razkriti, prikazati, reproducirati, prepisovati, razpravljati s tretjimi osebami ali jih nobena od strank uporablja za namene . tuje tistim, ki so motivirali svojo komunikacijo.

Veljavna zakonodaja in pristojnost:

Te splošne pogoje urejajo določbe španske zakonodaje. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo med strankama v zvezi z razlago in izvrševanjem tega dokumenta, se obe stranki izrecno strinjata in se odrečeta vsaki drugi pristojnosti, ki jima lahko ustreza, v pristojnosti sodišč v Valladolidu, razen če drugače določa pravo. proti potrošnikom.

© Avtorske pravice 2017-2022. FUNDACION CARTIF. Vse pravice pridržane.

 


Share This