Projekt / Aktivnosti

Aktivnosti in pristop

Struktura projekta zagotavlja njegovo uspešno izvajanje, saj obstaja učinkovita interakcija med aktivnostmi in predvidenimi dejavnostmi. Pripravljalne aktivnosti prispevajo k sami izvedbi in vodijo k končnem načrtu in gradnji (Aktivnost B2) ter delovanju in predstavitvi (Aktivnosti B3 in B4) prototipa na različnih lokacijah. Zasnova bo izvedena v skladu z zahtevami trga, kemijsko sestavo odpadnih voda in samimi tehnologijami (Aktivnosti A1, A3 in A4). Po zaključku projekta bo demonstracijska instalacija postavljena na dveh ciljnih področjih: v podjetju za konzerviranje zelenjave v Španiji in podjetju za predelavo sadja v Sloveniji. Za postavitev prototipa bodo potrebne predhodne upravne odobritve (Aktivnost A2). Po zaključku projekta bo izvedena študija o možni postavitvi instalacije v Grčiji in Nemčiji (Aktivnost B7). Prototip bo deloval dovolj dolgo (najmanj 8 mesecev), da bodo njegovi končni proizvodi ocenjeni (Aktivnost B6) in ovrednoteni z vidika tržnega interesa (Aktivnost B8). Za spremljanje uspešnosti uporabljene sheme čiščenja odpadnih voda se bo niz kazalnikov, določenih v Aktivnostih C, redno spremljalo in primerjalo glede na začetno stanje. Rezultati izvedbe bodo uporabljeni za izdelavo specifičnih tehničnih predlogov. To bo podlaga za uspešno uporabo tehnologije v Grčiji in Nemčiji (Aktivnost B7). Predvidene so številne dejavnosti za razširjanja informacij, katerih namen je povečati ozaveščenost in omogočiti replikacijo in prenos rezultatov v podobna podjetja. Ugotovitve projekta bodo posredovane prek različnih komunikacijskih kanalov (spletno mesto, izobraževalni seminarji, obiski na kraju samem, sporočila za javnost itd.) ustreznim zainteresiranim stranem in ciljnim skupinam (Aktivnosti D). Aktivnosti E vključujejo dejavnosti vodenja projektov. Koordinator projekta in trije odbori (projektni urad, odbor LIFE ALGAECAN in svetovalni odbor) bodo izvoljeni na samem začetku projekta za uspešno načrtovanje in izvedbo.

Share This