Partnerji / AlgEn

ALGALNI TEHNOLOŠKI CENTER

AlgEn, Center za algne tehnologije, d.o.o.

Podjetje AlgEn je specializirano za razvoj in integracijo algnih tehnologij. Ponuja svetovanje, projektiranje, inženiring in tehnično podporo pri razvoju sistemov za pridelavo in komercialno uporabo alg. Glavni usmeritvi podjetja sta:

  • razvoj sistemov za gojenje in uporabo visokokakovostne algne biomase za prehransko in nutricevtično uporabo alg,
  • uporaba algno bakterijskih združb za obdelavo odpadnih vod z recikliranjem hranil, CO2 in energije, s poudarkom na povezavi z bioplinom.
  • Tratamiento de aguas residuales extremadamente eficiente

Na področju raziskav in razvoja je fokus trenutno na obdelavi bioplinskega digestata z algno-bakterijskim procesom, kar zagotavlja recikliranje hranil, CO2 in produkcijo biomase z dodano vrednostjo (med drugim kot substrat za bioplin). V okviru projekta AlgeBioGas je bil v Zalogu pri Ljubljani postavljen demonstracijski center za algno obdelavo bioplinskega digestata, ki je najbrž največja in najdlje delujoča algo-bioplinska instalacija v EU. Demonstracijski center je bil leta 2017 dopolnjen za potrebe projekta SaltGae, kjer se razvija proces obdelave slane odpadne vode iz živilske industrije z algno-bakterijsko združbo.

Poleg naprav, ki jih podjetje razvija za specifične namene posameznega projekta, ima še nekaj lastnih izdelkov, ki jih lahko prodaja drugim razvojnim in raziskovalnim uporabnikom kot standiziran produkt. To področje bo podjetje v naslednjem obdobju izrazito ojačalo.

Podjetje ima na voljo manjši laboratorij za potrebe testiranje fotobioreaktorskih sistemov, optimizacijo rasti alg in izvedbo manjših analiz, inženirsko delavnico, algne bazene in demonstracijski center. Glavni kupci so raziskovalno razvojne skupine in bodoči pridelovalci algnih produktov, nastajajoči trg pa predstavljajo operaterji bioplinskih in čistilnih naprav.

Share This