Predstavniki Huercase, ki je član konzorcija LIFE ALGAECAN so se udeležili dogodka Fruit Logistika 2018, ki je potekal med 7. in 9. februarjem v Berlinu.

Glavni namen udeležbe na tem dogodku je bil prikazati cilje, aktivnosti in pričakovane rezultate projekta zainteresiranim strokovnjakom.

Glavni cilj projekta LIFE ALGAECAN, katerega koordinator je CARIF, je razvoj in implementacija demo naprave za trajnostno obdelavo odpadne vode iz industrije sadja in zelenjave, z uporabo heterotrfnih mikroalg, iz katerih na koncu nastane produkt v obliku biognojil, živalske krme ipd.

Share This