Raziskovalci iz Algena, centra za algne tehnolgije, d.o.o. (Slovenija), ki so partnerji v projektu LIFE Algaecan, so obiskali inštitut CARTIF v Boecillo (Valladolid) z namenom pregleda dela in usklajevanja nadaljnjega dela, saj je od začetka projekta minilo že eno leto.

Slovensko podjetje, specializirano za mikroalge, je odgovorno za razvoj inovativne tehnologije za gojenje heterotrofnih alg. Heterotrofne alge potrebujejo organske spojine za rast in kot vir energije. Imajo velik potencial za odstranjevanje organskega ogljika, dušika ter fosforja iz odpadnih vod, kar jim predstavlja vir ogljika in energije, brez potreb po svetlobi.

Projekt se osredotoča na razvoj in implementacijo demo naprave, ki bo s pomočjo heterotrofnega gojenja alg predstavljala trajnostni vir obdelave odpadnih vod iz industrije predelave sadja in zelenjave. Proizveden produkt v obliki algne biomase bomo uporabili za produkcija biognojil, živalske hrane itd.

Raziskovalci iz CARTIF-a in Algena so sestanek izrabili za pripravo natančnega načrta za postavitev demo naprave, kjer bo potekala obdelava odpadne vode, hkrati pa so si ogledali sušilnik za sušenje s pršenjem v CARTIF-ovem laboratoriju. Na koncu so obiskali še Huercaso, špansko podjetje za pridelavo zelenjavnih produktov, kjer bo postavljena demo naprava.

Share This