Εταίροι / AlgEn

ΚΕΝΤΡΟ ALGAL TECHNOLOGY

lgEn, τεχνολογικό κέντρο φυκών. Το τεχνολογικό κέντρο AlgEn έχει δεσμευθεί να είναι ένας ενεργός συμμέτοχος στην υπό άνθηση περιοχή των τεχνολογιών φυκών. Οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης στο εσωτερικό του συμπληρώνονται από τις επιμέρους συνιστώσες και τη τεχνολογία των συνεργατών του σε αποτελεσματικές λύσεις.

Οι τεχνολογίες φυκών έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή βιοκαυσίμων από φύκη, η βιοδέσμευση των αέριων εκπομπών του θερμοκηπίου, η εξαγωγή πολύτιμων οργανικών υλικών, οι εξαιρετικές θρεπτικές ποιότητες της βιομάζας φυκών, η παραγωγή βιταμίνων, αντιοξειδωτικών και ακόρεστων λιπαρών οξέων, καθώς και η εξαιρετικά αποτελεσματική επεξεργασία υγρών αποβλήτων είναι μόνο λίγα από αυτά που μπορούν να κάνουν τα φύκη για μας.

Κάποιες από αυτές τις εφαρμογές εισάγονται σε πρακτική και οικονομική μεταχείριση, άλλες στερούνται ακόμα κάποιων κομματιών του τεχνολογικού (και οικονομικού) παζλ. Και αυτά τα τεχνολογικά κομμάτια αναπτύσσονται με πολλά διαφορετικά μέρη σε όλον τον κόσμο.

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της τεχνολογίας δεν αναμένεται μία και μόνη επαναστατική λύση, αντίθετα, θα χρειαστεί να ενσωματωθούν πολλές διαφορετικές καινοτομίες στην παγκόσμια μεταβαλλόμενη τεχνολογία.

Το AlgEn έχει δεσμευθεί να παρέχει τη δική του καινοτόμο συνεισφορά ενσωματωμένη στις καλύτερες, διαθέσιμες αναπτυγμένες, οπουδήποτε αλλού, τεχνολογίες στην κατεύθυνση των μελλοντικών τεχνολογικών λύσεων αιχμής.

Το AlgEn είναι ενεργό σε διάφορα έργα, κάποια από τα οποία είναι καταχωρημένα στο χαρτοφυλάκιο εφαρμογών του..

Share This