Projekt LIFE ALGAECAN je bil del drugega tehničnega sestanka `Circular Economy and Microalgae: bioproducst for chemical, energy and farming industry’, na CENER-u v Sarrigurenu (Navarra, Španija).

Sestanek je potekal v okviru projekta CYCLALG, raziskovalno-razvojne iniciative katere namen je razvoj in validacija tehnoloških procesov, ki izboljšajo ekonomsko profitabilnost in okoljsko trajnost procesa za proizvodnjo biodizla preko gojenja mikroalg. CYCLALG je uvedel uporabno haterotrofnih mikroalg kot nujne strategije za povečanje produktivnosti olja in izboljšanja profitabilnosti procesa.

LIFE ALGAECAN so povabili k sodelovanju kot primer dobre prakse uporabe mikroalg za obdelavo odpadne vode iz industrije sadja in zelenjave. Mikroalge so vedno bolj prisotne kot nov obnovljiv vir pri pridobivanju bio-produktov za namene energetske, kemične in kmetijske industrije. Zato je Jesús Mª Martín Marroquín, kot predstvnik in koordinator s CARTIF-a predstavil cilje projekta, namen in dosežen napredek.

Na seminarju sta sodelovali tudi dve španski podjetji, Algenergy in Neoalage, ki trenutno proizvajata produkte iz mikroalg v sektorju hrane, kozmetike, kmetijstva in energetike.

Share This