Raziskovalci iz podjetja Algen d.o.o., vključeni v projekt LIFE ALGAECAN, so se udeležili simpozija v Trebonu med 25. in 26. septembrom 2018. Dogodek se je osredotočal na reciklacijo hranil z algami in uporabo alg v kmetijstvu. Predstavniki podjetja so kot partnerji projekta LIFE ALGAECAN izkoristili priložnost za izmenjavo izkušenj in znanja s strokovnjaki na temo kultivacije heterotrofnih alg in obiskali laboratorije AlgaTech.

LIFE ALGAECAN (koordinator CARTIF) se osredotoča na inovativen koncept za obdelavo odpadnih vod iz industrije predelave sadja in zelenjave, ki temelji na uporabi hetertorofnih alg z namenom nadomestiti tradicionalno aerobno obdelava kot trenutno izbrano metodo obdelave teh odpadnih tokov. S tem bi namesto generacije odpadnega blata in izgube hranil pridobili mikroalge z dodano vrednostjo.

Share This