Algen, SME iz konzorcija Algaecan, je specializrano za razvoj in integracijo algnih sistemov. Podjetje je organiziralo konzorcijski sestanek evropskega projekta SaltGae, ki temelji na demonstraciji tehnično in ekonomsko vzdržne obdelave slane odpadne vode iz živilske industrije z mikroalgami. Obdelava slanih vod z vsebnostjo organskih snovi predstavlja izziv za mnoge industrije.

Sestanek je potekal v Ljubljani, Slovenija od 19. do 21. Marca 2018. Zbralo se je 14 partnerjev in več kot 40 strokovnjakov iz osmih držav.

Proejkta sta si sorodna v smislu, da oba uporabljata mikroalge za obdelavo odpadne vode. Algaecan se osredotoča na razvoj in implementacijo demo naprave s heterotrofnimi mikroalgami za trajnostno obdelavo odpadne vode iz industrije predelave sadja in zelenjave. Heterotrofne mikroalge za rast potrebujejo organske spojine in rastejo v okolju brez svetlobe. Predstavljajo velik potencial za odstranjevanje organskega oglika, dušika in fosforja iz odpadne vode, saj kot vir oglijka in energije uporabljajo organski ogljik in ne potrebujejo svetlobe. Pridobljena algna biomasa se lahko uporabi za produkcijo biognojil, živalske krme itd.

Share This