V okviru tehničnih ukrepov projekta je ekipa raziskovalcev CARTIF ta teden obiskala prostore španskega demonstratorja, tovarno za predelavo zelenjave HUERCASA, da bi zbrala vzorce odpadne vode.

Ta akcija je ena prvih, ki je bila razvita za dokazovanje tehnične in ekonomske izvedljivosti inovativnega koncepta čiščenja odpadne vode iz predelave sadja in zelenjave, ki temelji na gojenju heterotrofnih mikroalg, ki dolgoročno nadomestijo tradicionalna aerobna prebava kot prednostna metoda za obdelavo teh tokov, saj namesto ostankov blata in izgub hranil ustvarjajo mikroalge z dodano vrednostjo, kar je glavni cilj projekta.

Vzorci, zbrani v HUERCASA, izvirajo iz predelave zelenjave iz treh različnih tokov ostankov vode, da se pozna njihova fizikalno-kemijska sestava in sposobnost preživetja z mikroalgami.

Zbiranje preostalih tokov za analizo

Share This