Projektna skupina ALGAECAN iz tehnološkega centra CARTIF je obiskala območje, kjer bo v objektih HUERCASA (Sanchonuño, Segovia) nameščena demonstracijska naprava.

Ta demonstracijski obrat je eden od dveh, ki bosta zgrajena med razvojem projekta. Med načrtovanimi akcijami sta končna zasnova ter konstrukcija in delovanje / demonstracija prototipa v različnih scenarijih. Zasnova bo izvedena v skladu s povpraševanjem na trgu, sestavo tokov in tehnološkimi specifikacijami.

Ta prototip bo deloval dovolj dolgo (8 mesecev), njegove končne izdelke pa bomo ocenjevali in vrednotili z vidika tržnega interesa. Za spremljanje uspešnosti uporabljene čiščenja odpadne vode je bil vzpostavljen niz kazalnikov, s katerimi lahko redno spremljate in primerjate napredek projekta glede na začetno stanje. Rezultati izvedbe bodo uporabljeni za dajanje konkretnih tehničnih predlogov za obsežno izvedbo projekta.

HUERCASA
HUERCASA

Share This