Projektna demo naprava ja postavljena na območju Huercase in sestoji iz fotovoltaičnega sistema na vrhu kontejnerjev ter ostale opreme, ki je pripravljena za začetek prvih testov na odpadni vodi iz Huercase. Prototip bo deloval s pomočjo obnovljive energije (sončna in biomasa) ter bo poleg obdelave odpadne vode in kasnejše ponovne uporabe obdelane vode proizvedel tudi mikroalge v prahu, ki se lahko uporabijo kot gnojilo ali za krmo živali.

Kvaliteta obdelane vode in pridelanih mikroalg bo stalno nadzorovana; preučili bomo rezultate z namenom prlagoditve sistema in zagotavljanja doseganja najboljših možnih rezultatov.

Share This