Νέα/Ενημερωτικό Υλικό / Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικά δελτία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

N1-GR

Nº1 (March 2018) Industrial sustainability

N2-GR

Nº2 (June 2018) 100% reduction of environmental impact

N3-GR

Nº3 (September 2018) Reuse and recovery of resources

N4-GR

Nº4 (December 2018) Treatment based on heterotrophic microalgae

Nº5 (March 2019) Technology easy to replicate, transfer and incorporate

N6-GR

Nº6 (June 2019) Replicable and easily transportable pilot plant

N7-GR

Nº7 (September 2019) The future of microalgae

Nº8 (December 2019) Water treatment and Biofertilisers

Nº9 (March 2020) Renewable Energy

N10-GR

Nº10 (June 2020) Portable treatment plant

N11-GR

Nº11 (September 2020) Nutrient recovery

N12-GR

Nº12 (December 2020) Microalgae in the agri-food sector

N13-GR

Nº13 (March 2021) Market study and SWOT Analysis

N10-GR

Nº14 (June 2021) Replicability and transferability plan

N11-GR

Nº15 (September 2021) After-LIFE

Share This