ndustrijska trajnost

Obdelava odpadnih voda z algami in sončno energijo

Okolje

100-odstotno zmanjšanje vpliva na okolje

Inovativna tehnologija

Ponovna uporaba in obnovitev virov

LIFE projekt

Evropski okoljski projekt

Trajnostni pristop z uporabo algnega čiščenja odpadnih vod in sončne energije za živilsko predelovalno industrijo (sadje in zelenjava)

Projekt LIFE ALGAECAN (LIFE16 ENV/ES/000180) bo spodbujal izpolnjevanje pomembnih direktiv in prednostnih nalog EU, kot so Direktiva 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Direktiva 2008/1/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ter Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

Evropa je drugi največji proizvajalec sadja in zelenjave na svetu. Predelovalna industrija sadja in zelenjave (PISZ) je eden od največjih industrijskih sektorjev v Evropi glede na proizvodnjo, rast, porabo in izvoz. Projekt LIFE ALGAECAN predlaga trajnostni model obdelave močno onesnaženih in slanih odpadnih vod, ki združuje stroškovno učinkovito gojenje heterotrofnih alg s tehniko sušenja zbranih mikroalg s pršenjem, da bi pridobili proizvod, ki je v komercialno zanimiv kot surovina za proizvodnjo biognojil, živalske krme, bioplastike, itd.

Tehnologija, ki bo uporabljena v projektu, je inovativen koncept za čiščenje odpadne vode ter ponovno uporabo in recikliranje virov za pridobitev visokokakovostne vode za večkratno uporabo. Predlagana obdelava za močno onesnažene in slane odpadne vode je s tehnološkega vidika preprosta, z nizkimi stroški, povezanimi z obdelavo (procesom in energijo), in bi se izvedla na kraju samem. Prototip bo poganjala obnovljiva energija (sončna energija, podprta z biomaso), kar bo zmanjšalo ogljični odtis in operativne stroške procesa. Končna kakovost odpadne vode bo zelo visoka, kar bo omogočilo ponovno uporabo za čiščenje opreme in spiranje.

Life Algaecan 3D
Life Algaecan processes

CILJI

Glavni cilji projekta LIFE ALGAECAN: Prikaz tehnične in ekonomske izvedljivosti inovativnega koncepta za predelovalno industrijo sadja in zelenjave (PISZ), kjer obdelava odpadnih vod temelji na heterotrofni kulturi mikroalg. Dolgoročno bi pristop lahko …
PREBERITE VEČ

AKTIVNOSTI

Aktivnosti in pristop: Struktura projekta zagotavlja njegovo uspešno izvajanje, saj obstaja učinkovita interakcija med aktivnostmi in predvidenimi dejavnostmi. Pripravljalne aktivnosti prispevajo k sami izvedbi in vodijo k končnem …
PREBERITE VEČ

PRIČAKOVANI REZULTATI

Projekt LIFE ALGAECAN si bo prizadeval doseči naslednje rezultate: Obdelava najmanj 2 m3 PISZ odpadne vode na dan s prototipom na sončno energijo, ki bo izdelan modularno (snemljivi rezervoarji in kontejnerska oprema) …
PREBERITE VEČ

Newsletter LIFE ALGAECAN

Naročite se na naše novice

Naročnina

REZULTATI PROJEKTA

%

(Español) Reducción de un 100(Español) % el impacto medioambiental asociado con la generación de residuos

(Español) Creación de una red de difusión del proyecto de más de 2,000(Español) entidades / personas

%

(Español) Reducción del 80(Español) % costes tratamiento en la industria de fruta y hortalizas

(Español) Difusión de los resultados a más de 50,000(Español) personas de todos los sectores

%

(Español) Obtención de un efluente final de alta calidad, 100(Español) % libre de patógenos y compuestos xenobióticos

Novice

Študenti z Univerze v Salamanci so obiskali demo napravo

Študenti z Univerze v Salamanci so obiskali demo napravo

Študenti kemije z Univerze v Salamanci so obiskali laboratorije, opremo in demo napravo na CARTIF-u. Predstavili smo jim cilje in razvoj projekta LIFE ALGAECAN ter različno opremo, ki se uporablja v procesu obdelave odpadne vode s heterotrofnimi mikroalgami. Lahko so...

read more
LIFE ALGAECAN na sejmu Fruit Logistica 2019

LIFE ALGAECAN na sejmu Fruit Logistica 2019

Predstavniki Hurecase, ki je partner v projektu, so ta teden sodelovali na sejmu Fruit Logistica 2019, mednarodnem sejmu svežih produktov, ki je potekal v Berlinu med 6. In 8. Februarjem. Cilj predstavitve projekta LIFE ALGAECAN na sejmu je predstavitev glavnih ciljev...

read more

PARTNERJI