Ενημερωτικά δελτία:
Nº1 (March 2018) Industrial sustainability
Newsletter2
Nº2 (June 2018)
100% reduction of environmental impact
Newsletter3
Nº3 (September 2018) Reuse and recovery of resources
Newsletter4
Nº4 (December 2018) Treatment based on heterotrophic
microalgae
Nº5 (March 2019) Technology easy to replicate, transfer and incorporate
Newsletter 6
Nº6 (June 2019) Replicable and easily transportable pilot plant
Newsletter 7 GR
Nº 7 (Σεπτέμβριος 2019) Το μέλλον στον τομέα των
μικροαλγών
Nº8 (December 2019) Water treatment and Biofertilisers