Εταίροι / HUERCASA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Tο επιχειρηματικό δίκτυο HUERCASA αποτελείται από έναν αυξανόμενο αριθμό ανεξάρτητων εταιρειών, οι οποίες συνεργάζονται για ένα κοινό έργο. Μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία, τις ίδιες αξίες και στόχους και δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας: την επεξεργασία προϊόντων λαχανικών, 5ου φάσματος. Τα συγκεκριμένα προϊόντα λαχανικών είναι εύκολα στην προετοιμασία τους και την κατανάλωση τους, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, χαρακτηριστικά τα οποία παρέχουν την προαγωγή της υγείας, καθώς και άλλα πλεονεκτήματα και οφέλη στους καταναλωτές.

Η εταιρεία είναι σε μια εντεινόμενη διαδικασία επέκτασης σε επίπεδο παραγωγής και προς το παρόν προσφέρει τα κλασσικά προϊόντα της όπως τα Παντζάρια, ο γλυκός καρπός αραβόσιτου, τη μικρή στρογγυλή πατάτα, καθώς και νέα συμπεριλαμβανομένων ραβδιά καρρότου και μία ποικιλία ψυχανθών, με την ονομασία “Sabor, Sabor”. Επιπλέον, δουλεύουν για την ανάπτυξη και άλλων προϊόντων.

Οι ενταγμένες στο δίκτυο εταιρείες, δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τα αρχικά στάδια καλλιέργειας και τις διάφορες φάσεις βιομηχανικής επεξεργασίας, μέχρι του σημείου που το προϊόν είναι έτοιμο προς πώληση. Είναι εταιρείας υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα τους και πολύ ανταγωνιστικές, προκειμένου να είναι ικανές να προσφέρουν σε κάθε προϊόν την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ τιμής, ποιότητας και υπηρεσιών.

Η εταιρεία με την επωνυμία HUERCASA 5ª GAMA είναι η εταιρεία που συντονίζει τις επιχειρήσεις. Η αποστολή της είναι να διατηρεί τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών καθώς και τα γενικά ενδιαφέροντα.

Share This