Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 12 Απριλίου, 2018 από το LIFE ALGAECAN

Οι ερευνητές της CARTIF πραγματοποιούν τις πρώτες εργαστηριακές δοκιμές του έργου LIFE Algaecan με το στεγνωτήριο ψεκασμού, για να γνωρίσουν τις συνθήκες λειτουργίας της ξήρανσης μικροφυκών, τους κύριους μικροοργανισμούς με τους οποίους λειτουργεί αυτό το έργο, για την επίτευξη των αποβλήτων επεξεργασίας νερού από τη βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών.

Αυτές οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές θερμοκρασίες εισόδου και ποσοστά ροής εισόδου για να βρεθεί η καλύτερη επιλογή με την υψηλότερη απόδοση παραγωγής σκόνης μικροφυκών.

Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε αυτό το έργο επιτρέπει την απόκτηση τελικών αποβλήτων υψηλής ποιότητας που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. στην άρδευση και τον καθαρισμό) ή να απορριφθούν σε υδάτινα ρεύματα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της επεξεργασίας FVPI και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την παραγωγή λυματολάσπης στα παραδοσιακά συστήματα αερόβιας επεξεργασίας και την συνήθη υγειονομική ταφή.

Share This