Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, 2018 από το LIFE ALGAECAN

Εκπρόσωποι από την HUERCASA, ενός εκ των εταίρων της κοινοπραξίας, συμμετέχουν στο Fruit Logistica 2018, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στο Βερολίνο από τις 7 έως τις 9 Φεβρουαρίου.

Ο κύριος σκοπός αυτής της συμμετοχής είναι να δείξει τους στόχους, τις ενέργειες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του LIFE ALGAECAN σε αυτήν τη συνάντηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων.

Ο κύριος στόχος του έργου LIFE ALGAECAN, που συντονίζεται από το CARTIF, είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εργοστασίου επίδειξης για ένα μοντέλο βιώσιμης επεξεργασίας λυμάτων της βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών (FVPI) με βάση ετεροτροφικά μικροφύκη, τα οποία συλλέγονται για την απόκτηση ενός προϊόντος με εμπορικό ενδιαφέρον ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιολιπασμάτων, ζωοτροφών κ.λπ.

Share This