Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου, 2018 από το LIFE ALGAECAN

Ερευνητές από το Κέντρο Τεχνολογίας ALGEN (Σλοβενία), οι οποίοι εργάζονται στο έργο LIFE Algeaecan, έχουν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις CARTIF στο Boecillo (Βαγιαδολίδ), προκειμένου να μοιραστούν τις κύριες επιτευχθείσες προόδους με τους συντονιστές του έργου μετά το πρώτο έτος εργασίας.

Αυτό το κέντρο της Σλοβενίας, που ειδικεύεται στα μικροφύκη, είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της καινοτόμου τεχνολογίας για την ετεροτροφική καλλιέργεια φυκών. Τα ετεροτροφικά μικροφύκη απαιτούν οργανικές ενώσεις για τη διατροφή τους και αναπτύσσονται απουσία φωτός. Έχουν μεγάλη δυνατότητα απομάκρυνσης του οργανικού άνθρακα και διαφόρων τύπων ενώσεων αζώτου και φωσφόρου από τα λύματα, καθώς το χρησιμοποιούν ως πηγή άνθρακα και ενέργειας χωρίς την ανάγκη του ηλιακού φωτός.

Το έργο εργάζεται για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εργοστασίου επίδειξης το οποίο, μέσω αυτών των ετεροτροφικών καλλιεργειών φυκών, επιτυγχάνει ένα μοντέλο βιώσιμης επεξεργασίας των λυμάτων της βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ενός προϊόντος με εμπορικό ενδιαφέρον ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιολιπασμάτων, ζωοτροφών κ.λπ.

Επιπλέον, ερευνητές από την CARTIF και την AlGen αξιοποίησαν στο έπακρο τη συνάντηση για να αναλύσουν το σχεδιασμό του εργοστασίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία και παρουσίασαν το στεγνωτήριο ψεκασμού στο εργαστήριο της CARTIF.

Στο τέλος, επισκέφθηκαν το εργοστάσιο επίδειξης, που βρίσκεται στην HUERCASA, την ισπανική εταιρεία προϊόντων λαχανικών.

Share This