Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, 2018 από το LIFE ALGAECAN

Το έργο LIFE ALGAECAN έλαβε μέρος στη δεύτερη τεχνική συνάντηση «Κυκλική οικονομία και μικροφύκη: βιοπαραγωγή για τη χημική, ενεργειακή και γεωργική βιομηχανία», στις εγκαταστάσεις του CENER στο Sarriguren (Navarra, Ισπανία).

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το έργο CYCLALG, μια πρωτοβουλία R&D&i με σκοπό την ανάπτυξη και επικύρωση τεχνολογικών διαδικασιών που βελτιώνουν την οικονομική αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της διαδικασίας για την απόκτηση βιοντίζελ μέσω της καλλιέργειας μικροφυκών. Η CYCLALG εισήγαγε την ετεροτροφική καλλιέργεια μικροφυκών ως απαραίτητη στρατηγική για την αύξηση της παραγωγικότητας του λαδιού και τη βελτίωση της κερδοφορίας της διαδικασίας.

Το έργο LIFE ALGAECAN κλήθηκε να λάβει μέρος ως παράδειγμα της σωστής χρήσης μικροφυκών για την επεξεργασία λυμάτων από τη βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών. Όλο και περισσότερο, τα φύκη αντιπροσωπεύουν έναν νέο ανανεώσιμο πόρο για την απόκτηση βιολογικών προϊόντων για τις βιομηχανίες ενέργειας, χημικών και γεωργικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό, ο Jesús Mª Martín Marroquín, ερευνητής και συντονιστής του CARTIF, εξήγησε τους σκοπούς του έργου, τους στόχους του και την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής.

Η Algaenergy και η Neoalgae συμμετείχαν επίσης στο σεμινάριο, δύο παραδείγματα ισπανικών εταιρειών που επί του παρόντος παράγουν προϊόντα που προέρχονται από μικροφύκη προοριζόμενα για διάφορους τομείς, όπως τρόφιμα, καλλυντικά, γεωργία και ενέργεια.

Share This