Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα 26 Μαρτίου, 2018 από το LIFE ALGAECAN

Η micro SME AlgEn, εταίρος του έργου Algaecan και εξειδικευμένη στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων με βάση τα φύκη, συμμετείχε στη συνάντηση κοινοπραξίας της Saltgae, ενός ευρωπαϊκού έργου που βασίζεται στην επίδειξη μιας τεχνο-οικονομικής σκοπιμότητας της χρήσης φυκών για την επεξεργασία αλατούχων λυμάτων από τη βιομηχανία τροφίμων. Η επεξεργασία αλατούχων λυμάτων παρουσία οργανικής ουσίας αποτελεί πρόκληση για πολλούς βιομηχανικούς τομείς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) από τις 19 έως τις 21 Μαρτίου 2018 και συγκέντρωσε 14 εταιρείες και περισσότερους από 40 εμπειρογνώμονες από οκτώ διαφορετικές χώρες.

Το έργο Algaecan μοιράζεται με αυτό το έργο τη βάση της ανάπτυξής του, τη χρήση φυκών. Το Algaecan εργάζεται για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός εργοστασίου επίδειξης ως μοντέλου βιώσιμης επεξεργασίας λυμάτων βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών με βάση ετεροτροφικά μικροφύκη. Τα ετεροτροφικά μικροφύκη απαιτούν οργανικές ενώσεις για τη διατροφή τους και αναπτύσσονται απουσία φωτός. Έχουν μεγάλες δυνατότητες να απομακρύνουν τον οργανικό άνθρακα και διάφορους τύπους ενώσεων αζώτου και φωσφόρου από τα λύματα, καθώς το χρησιμοποιούν ως πηγή άνθρακα και ενέργειας χωρίς την ανάγκη του ηλιακού φωτός (όπως στην περίπτωση των αυτότροφων). Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ενός προϊόντος με εμπορικό ενδιαφέρον ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιολιπασμάτων, ζωοτροφών κ.λπ.

Share This