Δημοσιεύτηκε το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, 2018 από το LIFE ALGAECAN

Το Iberoamerican Congress On Biorefineries 2018 διοργανώνει την 4η έκδοσή του μεταξύ 24-26 Οκτωβρίου, στο Jaen (Ισπανία) και ενοποιείται ως το επιστημονικό συνέδριο όπου παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι δυνατότητες δημιουργίας βιοδιυλιστηρίων σε συγκεκριμένους τομείς. Τα βιοδιυλιστήρια είναι εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την απόκτηση ενός ευρέος φάσματος προϊόντων που βασίζονται σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως τα γεωργικά απόβλητα.

Περισσότεροι από 250 ερευνητές συγκεντρώθηκαν σε αυτή τη διεθνή συνάντηση, που διοργανώθηκε από την Iberoamerican Society for the Development of Biorefineries (SIADEB), ένα δίκτυο που συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από χώρες της Ιβηρικής της Αμερικής και έχει ως στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των βιοδιυλιστηρίων και την προώθηση της απαραίτητης τεχνολογικής ανάπτυξης για την εγκατάσταση της νέας γενιάς βιοδιυλιστηρίων σε αυτές τις χώρες.

Ο συντονιστής και ερευνητής του LIFE ALGAECAN από το CARTIF, Jesús Mª Martín Marroquín, παρουσίασε τις κύριες καινοτομίες αυτής της πρωτοβουλίας, τους στόχους της και πέτυχε πρόοδο μέχρι τώρα. Η κοινοπραξία του έργου βασίζεται στο σχεδιασμό μιας καινοτόμου ιδέας για τη βιομηχανία επεξεργασίας λυμάτων οπωροκηπευτικών με βάση ετεροτροφική καλλιέργεια μικροφυκών για να υποκαταστήσει, μακροπρόθεσμα, την παραδοσιακή αερόβια πέψη ως προτιμώμενης μεθόδου για τη διαχείριση αυτών των ρευμάτων, καθώς αντί των παραγόμενων απόβλητων λάσπης και την απώλεια θρεπτικών ουσιών, παράγονται μικροφύκη προστιθέμενης αξίας.

Share This