Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, 2018 από το έργο LIFE ALGAECAN

Ως παράδειγμα καλλιέργειας μικροφυκών για την επεξεργασία λυμάτων, οι ερευνητές από το έργο LIFE ALGAECAN συμμετείχαν στο Συμπόσιο για τη Βιοτεχνολογία Μικροφυκών στη γεωργία, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Trebon (Τσεχία). Η εκδήλωση επικεντρώνεται στην ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών με φύκη και στη χρήση φυκών στη γεωργία.

Οι συνεργάτες του LIFE ALGAECAN επωφελήθηκαν από την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με εμπειρογνώμονες σχετικά με την καλλιέργεια ετεροτροφικών φυκών και επισκέφθηκαν τα εργαστήρια της AlgaTech.

Το LIFE ALGAECAN, συντονισμένο από την CARTIF, εργάζεται πάνω σε μια καινοτόμο ιδέα για τη βιομηχανία επεξεργασίας λυμάτων φρούτων και λαχανικών (FVPI) με βάση την ετεροτροφική καλλιέργεια μικροφυκών για να αντικαταστήσει, μακροπρόθεσμα, την παραδοσιακή αερόβια πέψη ως προτιμώμενης μεθόδου για τη διαχείριση αυτών των ρευμάτων, καθώς αντί των παραγόμενων απόβλητων λάσπης και την απώλεια θρεπτικών ουσιών, παράγονται μικροφύκη προστιθέμενης αξίας.

Share This