Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 6 Οκτώβρη, 2017 από το LIFE ALGAECAN

Εκπρόσωποι του Ιδρύματος CARTIF έχουν επισκεφθεί την περιοχή όπου θα εγκατασταθεί το εργοστάσιο επίδειξης του έργου LIFE ALGAECAN στο HUERCASA (Sanchonuño, Segovia).

HUERCASA
HUERCASA