Νέα/Ενημερωτικό Υλικό / Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικά δελτία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Nº1 (March 2018) Industrial sustainability

Nº2 (June 2018) 100% reduction of environmental impact

Nº3 (September 2018) Reuse and recovery of resources

Nº4 (December 2018) Treatment based on heterotrophic microalgae

Nº5 (March 2019) Technology easy to replicate, transfer and incorporate

Nº6 (June 2019) Replicable and easily transportable pilot plant

Nº7 (September 2019) The future of microalgae

Nº8 (December 2019) Water treatment and Biofertilisers

Nº9 (March 2020) Renewable Energy

Share This