Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, 2019 από το LIFE ALGAECAN

Το έργο LIFE ALGAECAN, με επικεφαλής το CARTIF, δοκιμάζει με επιτυχία ένα σύστημα καθαρισμού λυμάτων από την επεξεργασία λαχανικών που χρησιμοποιεί μικροφύκη, μια πρωτοποριακή τεχνική για την Ευρώπη. Αυτή η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος LIFE, του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ένωσης για την προώθηση επιδεικτικών έργων στον τομέα του περιβάλλοντος.

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκαν το εργοστάσιο Huercasa στο Sanchonuño, όπου επικεντρώνεται η τρέχουσα φάση του έργου, για να ελέγξουν την πρόοδό του. Ο κύριος στόχος της ALGAECAN είναι να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το οικονομικό κόστος της παραγωγής λαχανικών με την επεξεργασία των λυμάτων που παράγονται από αυτόν τον τύπο βιομηχανιών με ετεροτροφικά μικροφύκη.

Τα ετεροτροφικά μικροφύκη είναι εκείνα που απαιτούν οργανικές ενώσεις για τη διατροφή τους και αναπτύσσονται απουσία φωτός. Έχουν μεγάλες δυνατότητες απομάκρυνσης του οργανικού άνθρακα και διαφόρων τύπων αζωτούχων και φωσφορικών ενώσεων από τα λύματα, τα οποία χρησιμοποιούν ως πηγή άνθρακα και ενέργειας χωρίς την ανάγκη για ηλιακό φως.

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση επίδειξης της τεχνολογίας καθαρισμού στις εγκαταστάσεις Huercasa. Αναμένεται ότι τον Φεβρουάριο του 2020 η επιδεικτική μονάδα στο Sanchonuño θα μετακομίσει στη Σλοβενία, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας VIPI, ενός από τους εταίρους του έργου ALGAECAN, για να επαληθεύσει τη λειτουργία της με άλλους τύπους νερού και σε άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Μετά τις πρώτες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες στην Huercasa, το επεξεργασμένο νερό βρίσκεται εντός των νόμιμων ορίων απόρριψης, επιπλέον της πλήρους εξάλειψη της λάσπης που παράγεται κατά την παραδοσιακή διαδικασία καθαρισμού αυτού του τύπου νερού σε αερόβιες συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα παραλαμβάνονται μικροφύκη ως υποπροϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα ή για ζωοτροφές.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας απουσία φωτός επιτρέπει την εργασία σε κλειστές δεξαμενές, γεγονός που μειώνει σημαντικά το χώρο που απαιτείται για την εκτέλεση του καθαρισμού, συγκριτικά με άλλες διαδικασίες καθαρισμού σε αυτοτροφικές συνθήκες, όπου απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης, ώστε τα φύκη να έχουν το απαραίτητο φως για τον καθαρισμό του νερού.

Το πρότυπο εργοστάσιο τροφοδοτείται επίσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικά με υποστήριξη ηλιακής ενέργειας και βιομάζας, με στόχο την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και του κόστους λειτουργίας.

Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να είναι σε θέση να αναπαράγει τα αποτελέσματά του σε άλλα μέρη.

Η κοινοπραξία του έργου ALGAECAN συγκροτείται από το Τεχνολογικό Κέντρο CARTIF (ως συντονιστής εταίρος), την εταιρεία HUERCASA (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Τεχνολογικό Κέντρο AlgEn (Σλοβενία) και το VIPÎ (Σλοβενία).

Η Huercasa διατηρεί ενεργή πολιτική διαχείρισης των υδάτων εδώ και χρόνια, τόσο όσον αφορά την εξοικονόμηση όσο και τον καθαρισμό. Όσον αφορά τον καθαρισμό, η Huercasa διαθέτει το δικό της εργοστάσιο επεξεργασίας στο οποίο επενδύει ετησίως για εφαρμογή βελτιώσεων και για να διασφαλίζει ότι οι απορρίψεις συμμορφώνονται με όλες τις παραμέτρους που ορίζει ο νόμος.

Επιπλέον, και για μεγαλύτερη ασφάλεια, η εταιρεία συνεργάζεται εδώ και χρόνια με το δημοτικό εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων Sanchonuño, μια πόλη όπου βρίσκονται οι κύριες εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην οποία θα σταματήσουν οι απορρίψεις του εργοστασίου.

Share This