Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου, 2019 από το LIFE ALGAECAN

Το εργοστάσιο επίδειξης του έργου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της HUERCASA με το φωτοβολταϊκό σύστημα συναρμολογημένο στην κορυφή και όλο τον εξοπλισμό έτοιμο για να ξεκινήσει τις πρώτες δοκιμές με τα λύματα της HUERCASA. Το πρωτότυπο θα λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή και βιομάζα) και εκτός από την επεξεργασία των λυμάτων για μετέπειτα επαναχρησιμοποίησή τους, θα ληφθούν κονιορτοποιημένα φύκη τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα ή / και ζωοτροφές.

Η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού και των λαμβανόμενων μικροφυκών θα παρακολουθούνται και θα μελετηθούν προκειμένου να ρυθμιστεί το λειτουργικό σύστημα ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Share This