Στο πλαίσιο των τεχνικών ενεργειών του έργου, η ομάδα ερευνητών από την CARTIF επισκέφθηκε αυτήν την εβδομάδα τις εγκαταστάσεις του ισπανικού διαδηλωτή, του εργοστασίου επεξεργασίας λαχανικών HUERCASA, για τη συλλογή δειγμάτων λυμάτων.

Η δράση αυτή είναι μία από τις πρώτες που θα αναπτυχθούν για να αποδειχθεί η τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της καινοτόμου ιδέας για την επεξεργασία των λυμάτων από τη βιομηχανία μεταποίησης φρούτων και λαχανικών με βάση την καλλιέργεια ετερότροφων μικροφυκών, που θα αντικαταστήσει, μακροπρόθεσμα, την παραδοσιακή αερόβια χώνευση ως την προτιμώμενη μέθοδο για την επεξεργασία αυτών των ρευμάτων δεδομένου ότι παρά τα υπολείμματα της ιλύος και τις απώλειες θρεπτικών ουσιών παράγονται μικροφύκτρες προστιθέμενης αξίας, που είναι ο κύριος στόχος του έργου.

Τα δείγματα που συλλέγονται στο HUERCASA, προέρχονται από την επεξεργασία λαχανικών από τρία διαφορετικά ρεύματα υπολειμμάτων νερού για να γνωρίσουν τη φυσικοχημική τους σύνθεση και τη βιωσιμότητα της θεραπείας τους με μικροφύκη.

Συλλογή υπολειμματικών ρευμάτων για ανάλυση

Share This