Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, 2017 από το LIFE ALGAECAN

Επίσκεψη δοκιμαστικού εργοστασίου All-gas στο WWTP El Torno στο Chiclana de la Frontera (Cadiz) Ισπανία, με την παρουσία του Miguel Arias Cañete (Ευρωπαίου Επιτρόπου της Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια). Το έργο All-gas επιδεικνύει τη βιώσιμη μεγάλης κλίμακας παραγωγή βιοκαυσίμων, με βάση χαμηλού κόστους καλλιέργειες μικροφυκών, χρησιμοποιώντας αστικά λύματα ως πρώτη ύλη.

Visita inauguración planta demostración proyecto All-gas
Οι συμμετέχοντες στα εγκαίνια ακούν τις εξηγήσεις των υπευθύνων για το έργο

Share This