Βιομηχανική βιωσιμότητα

Επεξεργασία λυμάτων με φύκια και ηλιακή ενέργεια

Περιβάλλον

100% μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Πρωτοποριακή τεχνολογία

Επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πόρων

LIFE έργο

Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό έργο

Προσθέτοντας βιωσιμότητα στη Βιομηχανία Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών (ΒΜΟ) μέσω ηλιακά τροφοδοτούμενης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με φύκη

Το έργο LIFE ALGAECAN (LIFE16 ENV/ES/000180) θα προωθήσει την εκπλήρωση σημαντικών Ευρωπαϊκών Oδηγιών και προτεραιοτήτων, όπως η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ),η Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, η Οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και η Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H Ευρώπη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο παραγωγός οπωροκηπευτικών. Αυτή η βιομηχανία μεταποίησης οπωροκηπευτικών (ΒΜΟ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρώπη με όρους παραγωγής, ανάπτυξης, κατανάλωσης και εξαγωγών. Το έργο LIFE ALGAECAN προτείνει ένα μοντέλο βιώσιμης επεξεργασίας εκροών υψηλού οργανικού φορτίου και αλατότητας, το οποίο συνδυάζει μία οικονομικά αποδοτική καλλιέργεια ετεροτροφικών φυκών, μέσω ξήρανσης με ψεκασμό των συλλεγόμενων μικροφυκών για τη λήψη ενός προϊόντος εμπορικού ενδιαφέροντος, ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιολιπασμάτων, ζωοτροφής, βιοπλαστικών, κτλ.

Η τεχνολογία που πρόκειται να εφαρμοστεί στο έργο είναι μία καινοτόμος ιδέα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίησή τους και την ανάκτηση πόρων προκειμένου για τη λήψη ενός υγρού ρεύματος υψηλής ποιότητας και επαναχρησιμοποιούμενου. Η επεξεργασία που προτείνεται για εκροές υψηλού οργανικού φορτίου και αλατότητας είναι απλή, από τεχνολογική σκοπιά, με τα κόστη που συνδέονται με την επεξεργασία (τόσο με την ίδια τη διεργασία όσο και με την απαιτούμενη ενέργεια) να είναι χαμηλά, ενώ η ίδια επεξεργασία θα λάβει χώρα επιτόπου. Το πρωτότυπο θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια και βιομάζα), οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν το αποτύπωμα άνθρακα και τα λειτουργικά κόστη της διεργασίας. Η ποιότητα της τελικής εκροής θα είναι πολύ υψηλή, δίνοντας τη δυνατότητα για την επαναχρησιμοποίησή της για τον καθαρισμό του εξοπλισμού και για αρδευτικούς σκοπούς.

Κατά την εκτέλεση του έργου συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι φορείς από κλάδους-στόχους (ΒΜΟ, βιομηχανίες παραγωγής ζωοτροφών και λιπασμάτων, αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, κτλ.) θα δεσμευτούν να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των προαναφερθέντων στόχων.

Life Algaecan 3D
Life Algaecan processes

ΣΤΟΧΟΙ

The main objectives of the LIFE ALGAECAN project are to demonstrate the technical and economic feasibility of an innovative concept for fruit and vegetables processing industry (FVPI) wastewater treatment based on heterotrophic microalgae …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

The structure of the project ensures its successful implementation, since there is an effective interaction between the actions and the activities foreseen. The preparatory actions shall provide input to the implementation actions …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

If you represent a facility which performs: Treatment and processing of animal and/or vegetable materials in food and/or drink production, Fertilizers production or Animal feeding production. LIFE ALGAECAN invites you to …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Newsletter LIFE ALGAECAN

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Συνδρομή

Αναμενόμενα αποτελέσματα

%

(Español) Reducción de un 100(Español) % el impacto medioambiental asociado con la generación de residuos

(Español) Creación de una red de difusión del proyecto de más de 2,000(Español) entidades / personas

%

(Español) Reducción del 80(Español) % costes tratamiento en la industria de fruta y hortalizas

(Español) Difusión de los resultados a más de 50,000(Español) personas de todos los sectores

%

(Español) Obtención de un efluente final de alta calidad, 100(Español) % libre de patógenos y compuestos xenobióticos

Νέα

Συμπόσιο για τη Βιοτεχνολογία Μικροφυκών στη γεωργία, στο Trebon (Τσεχία)

Συμπόσιο για τη Βιοτεχνολογία Μικροφυκών στη γεωργία, στο Trebon (Τσεχία)

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, 2018 από το έργο LIFE ALGAECAN Ως παράδειγμα καλλιέργειας μικροφυκών για την επεξεργασία λυμάτων, οι ερευνητές από το έργο LIFE ALGAECAN συμμετείχαν στο Συμπόσιο για τη Βιοτεχνολογία Μικροφυκών στη γεωργία, το οποίο...

Διαβάστε Περισσότερα
Ο AlgEn επισκέπτεται το CARTIF μετά το πρώτο έτος εργασίας

Ο AlgEn επισκέπτεται το CARTIF μετά το πρώτο έτος εργασίας

Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου, 2018 από το LIFE ALGAECAN Ερευνητές από το Κέντρο Τεχνολογίας ALGEN (Σλοβενία), οι οποίοι εργάζονται στο έργο LIFE Algeaecan, έχουν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις CARTIF στο Boecillo (Βαγιαδολίδ), προκειμένου να μοιραστούν τις κύριες...

Διαβάστε Περισσότερα
LIFE ALGAECAN στο φόρουμ XLIII INIA «Νέες βιώσιμες πρώτες ύλες στα τρόφιμα.»

LIFE ALGAECAN στο φόρουμ XLIII INIA «Νέες βιώσιμες πρώτες ύλες στα τρόφιμα.»

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 19 Ιουνίου, 2018 by LIFE ALGAECAN Ο Jesús Mª Martín (CARTIF) παρουσίασε το Φόρουμ XLIII INIA για τη Συνεργασία Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα «Νέες Βιώσιμες Πρώτες Ύλες στα Τρόφιμα. II» το έργο ALGAECAN ως περίπτωση καλών πρακτικών στις τεχνολογίες...

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ