Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 19 Ιουνίου, 2018 by LIFE ALGAECAN

Ο Jesús Mª Martín (CARTIF) παρουσίασε το Φόρουμ XLIII INIA για τη Συνεργασία Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα «Νέες Βιώσιμες Πρώτες Ύλες στα Τρόφιμα. II» το έργο ALGAECAN ως περίπτωση καλών πρακτικών στις τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων μικροφυκών και τόνισε την τελική του χρήση ως προϊόν προστιθέμενης αξίας στις ζωοτροφές.

Μαδρίτη, Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωργικών Τροφίμων (INIA).

Share This