Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα 6 Μαΐου, 2019 από το LIFE ALGAECAN

Οι φοιτητές Χημείας από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα επισκέπτονται τα εργαστήρια, τον εξοπλισμό και τις πιλοτικές εγκαταστάσεις του CARTIF.

Οι στόχοι και η ανάπτυξη του έργου LIFE ALGAECAN παρουσιάστηκαν ταυτόχρονα με τον διαφορετικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν τη διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων μέσω της ανάπτυξης ετεροτροφικών μικροφυκών. Κατάφεραν να δουν επιτόπου τα δύο εμπορευματοκιβώτια που αποτελούν μέρος του πιλοτικής μονάδας και τη λειτουργία κάθε εξοπλισμού για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου.

Share This