Η ομάδα ερευνητών του έργου LIFE ALGAECAN στο CARTIF συμμετείχε στη συνάντηση για την έναρξη του έργου LIFE16 στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Αυτό το γεγονός, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει κάθε χρόνο στα γραφεία της EASME (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις)

Προσφέρει στους συντονιστές των έργων του LIFE μια επισκόπηση των σχετικών πολιτικών θεμάτων, των κανόνων του προγράμματος LIFE, της αλληλεπίδρασής τους με το EASME και του ρόλου της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης στην υλοποίηση των σχεδίων. Επιπλέον, συζητούνται οικονομικά και τεχνικά ζητήματα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα έργα, τη διάδοση και την επικοινωνία.

Το κέντρο τεχνολογίας CARTIF εκπροσωπήθηκε από τις ομάδες από τα έργα LIFE16 που συντονίζει: LIFE GYSTRA, LIFE ALCHEMIA και LIFE ALGAECAN, πέραν των άλλων στις οποίες συμμετέχει, όπως το LIFE REFIBRE.

Lanzamiento LIFE 2016
Jesús M. Marroquín, συντονιστή του LIFE ALGAECAN, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του

Share This