Ιδιωτική πολιτική

Βασικές πληροφορίες για την προστασία δεδομένων:

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οργάνωση : FUNDACION CARTIF (CARTIF).

Διεύθυνση : Parque Tecnológico de Boecillo. Parcela 205 – 47151 Boecillo (Βαγιαδολίδ), España.

Επικοινωνία : +34 983546504 – E-mail .

Επικοινωνία μέσω email 

 • Σκοπός . Επιτρέποντας ερωτήσεις ή ζητώντας πληροφορίες από την ομάδα έργου LIFE ALGAECAN.
 • Νομιμοποίηση . Η νομιμότητα για την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων γενικής φύσης που παρέχεται είναι η ίδια η σκόπιμη ενέργεια αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση που παρέχεται.
 • Παραλήπτες. Κανένα στοιχείο δεν θα μεταβιβάζεται σε τρίτους εκτός από τη νομική υποχρέωση.

Έρευνες του έργου LIFE ALGAECAN 

 • Σκοπός . Ανάπτυξη, μέσω στατιστικών δεδομένων, μιας βάσης δεδομένων για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού (ETAP) που επεξεργάζονται τα ύδατα με φυσική ραδιενέργεια.
 • Νομιμοποίηση . Η νομιμότητα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η ρητή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων μερών που εγγράφονται σε αυτήν την υπηρεσία επιλέγοντας το πλαίσιο για το σκοπό αυτό.
 • Παραλήπτες. Κανένα στοιχείο δεν θα μεταβιβάζεται σε τρίτους εκτός από τη νομική υποχρέωση.

Συνδρομή στο Newsletter

 • Σκοπός . Επιτρέψτε την αυτόματη λήψη περιοδικών ενημερωτικών δελτίων που δημιουργούνται στο LIFE ALGAECAN μέσω email.
 • Νομιμοποίηση . Η νομιμότητα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η ρητή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων μερών που εγγράφονται σε αυτήν την υπηρεσία επιλέγοντας το πλαίσιο για το σκοπό αυτό.
 • Παραλήπτες. Κανένα στοιχείο δεν θα μεταβιβάζεται σε τρίτους εκτός από τη νομική υποχρέωση.

Δικαιώματα στην επεξεργασία δεδομένων:

Για όλη την επεξεργασία δεδομένων που υπάρχει σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίθεσης, καθώς και άλλων δικαιωμάτων που αναπτύσσονται σε πρόσθετες πληροφορίες.

Πρόσθετες πληροφορίες κατά την επεξεργασία δεδομένων:

Τα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει η CARTIF για τη χρήση, πλοήγηση στον ιστότοπο, μέσω των εντύπων μας, μέσω email ή με την ευκαιρία της συμβατικής σχέσης που σας συνδέει με το CARTIF είναι προσωπικά δεδομένα. Κατά τη συμπλήρωση κάθε φόρμας που υπάρχει στον ιστότοπό μας θα υπάρχει μια σειρά υποχρεωτικών δεδομένων, των οποίων τα πεδία φέρουν το σύμβολο *. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης τέτοιων πεδίων, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των περιγραφέντων σκοπών καθενός από τα έντυπα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σας ενημερώνουμε ότι με απλή χρήση και πλοήγηση στον ιστότοπό μας, η CARTIF θα αποθηκεύει δεδομένα που σχετίζονται με:

 • διεύθυνση IP
 • Έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Διάρκεια της επίσκεψης ή περιήγηση στον Ιστότοπο

Η CARTIF διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να προσαρμόζει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Επομένως, σας συνιστούμε να το ελέγχετε κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει εγγραφεί στον ιστότοπο και έχει πρόσβαση στον λογαριασμό ή στο προφίλ σας, κατά την πρόσβαση σε αυτόν, θα ενημερωθείτε σε περίπτωση που υπήρξαν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για ποιο σκοπό χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των εντύπων που διατίθενται στον ιστότοπό μας, μέσω email ή βάσει της συμβατικής σχέσης που σας ενώνει με το CARTIF, θα είναι αυτός που περιγράφεται, σε κάθε περίπτωση, στις βασικές πληροφορίες για την προστασία δεδομένων.

 

Ποια είναι η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου είναι: «ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου για την ακόλουθη επεξεργασία δεδομένων»:

 • Επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται στο email επικοινωνίας
 • Επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται στις δημόσιες έρευνες του έργου.
 • Επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται στο Newsletter.

Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας;

Όπως αναφέρεται στις βασικές πληροφορίες, κανένα στοιχείο δεν θα μεταβιβάζεται σε τρίτους εκτός από νομική υποχρέωση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων;

Εσείς ως κάτοχος δεδομένων έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με την ύπαρξη επεξεργασίας των δεδομένων σας, να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων που είναι ανακριβή ή, όπου απαιτείται, να ζητήσετε τη διαγραφή, όταν μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή εσείς ως ενδιαφερόμενο μέρος αποσύρετε τη συγκατάθεση που σας δόθηκε.

Η CARTIF θα χειριστεί και θα διατηρήσει τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, παρά το γεγονός ότι ως ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να ζητήσετε, σε κάθε περίπτωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων, τα οποία θα παραδοθούν σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιούνται συνήθως ή διαβάζονται μηχανικά σε εσάς ή στον νέο ελεγκτή δεδομένων που ορίζετε. Θα έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε από τις θεραπείες για τις οποίες έχετε παραχωρήσει. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης email. Θα έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Η μέγιστη περίοδος επίλυσης θα είναι ένας μήνας από την παραλαβή του αιτήματός σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης των δεδομένων σας, σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε σωστά γραπτώς, προκειμένου να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ενημερωμένα.

 


Share This