Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 14 Ιουνίου, 2018 από το LIFE ALGAECAN

Αυτή την εβδομάδα, το 6ο Διεθνές Συνέδριο NAXOS 2018 πραγματοποιείται στο νησί της Νάξου στην Ελλάδα, σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, και συνδιοργανώνεται από το CARTIF. Οι ερευνητές του έργου LIFE Algaecan, υπό τον συντονισμό του CARTIF και την ενεργή συμμετοχή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχενείου, έχουν μοιραστεί τις κύριες επιτευχθείσες προόδους μέχρι τώρα που το έργο είναι ενεργό για ένα ολόκληρο έτος.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται κυρίως στις σύγχρονες τεχνολογίες για τη διαχείριση αυτών των ρευμάτων. Στόχος του είναι να τονώσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και των πολιτών και να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Το συνέδριο παρέχει την ευκαιρία της συγκέντρωσης επιστημόνων και επαγγελματιών από κυβερνητικά τμήματα, βιομηχανίες, δήμους, ιδιωτικά ιδρύματα και ιδρύματα έρευνας και εκπαίδευσης, αποτελώντας ένα φόρουμ για την ανταλλαγή των πιο πρόσφατων ιδεών, τεχνικών και εμπειριών σε όλους τους τομείς της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις σε συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων.

Share This