Την περασμένη εβδομάδα το πρόγραμμα LIFE ALGAECAN παρακολούθησε την εκδήλωση της πλατφόρμας LIFE σε σχέση με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την κυκλική οικονομία στη Βαρκελώνη στις 29 και 30 Ιανουαρίου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την EASME (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και την CETaqua (Κέντρο Τεχνολογίας Νερού) και περιελάμβανε συνεδριάσεις ολομέλειας, παρουσιάσεις έργων LIFE, θεματικά εργαστήρια και εκδρομές. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδεθείτε με άλλα προγράμματα σχετικά με αυτό το θέμα και να συζητήσετε τους όρους αυτού του προγράμματος.