Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, 2020 από το LIFE ALGAECAN

Την περασμένη εβδομάδα, το έργο LIFE ALGAECAN συμμετείχε στη συνάντηση της πλατφόρμας LIFE σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων και την κυκλική οικονομία στη Βαρκελώνη στις 29 και 30 Ιανουαρίου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την EASME (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και την CETaqua (Κέντρο Τεχνολογίας Υδάτων) και περιελάμβανε συνεδρίες ολομέλειας, παρουσιάσεις έργων LIFE, θεματικά εργαστήρια και εκδρομές. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για δικτύωση με άλλα έργα σε αυτόν τον τομέα και για συζήτηση των συνθηκών αυτού του προγράμματος.

Share This