Με την παρουσία όλων των εταίρων, το έργο ALGAECAN, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΚ μέσω του προγράμματος LIFE, ξεκίνησε σήμερα στις εγκαταστάσεις CARTIF στο Valladolid.

Ο στόχος του έργου ALGAECAN είναι να αναπτυχθεί μια μονάδα επίδειξης για ένα μοντέλο βιώσιμης επεξεργασίας των λυμάτων από τη βιομηχανία μεταποίησης φρούτων και λαχανικών μέσω της κερδοφόρας καλλιέργειας ετεροτροφικών μικροφυκών. Τα ετερότροφα μικροφύκη είναι εκείνα που απαιτούν οργανικές ενώσεις για τη διατροφή τους και που αναπτύσσονται απουσία φωτός. Έχουν μεγάλη δυνατότητα απομάκρυνσης οργανικού άνθρακα και διαφόρων τύπων αζώτου και φωσφόρου από τα λύματα, τα οποία το χρησιμοποιούν ως πηγή άνθρακα και ενέργειας χωρίς την ανάγκη για ηλιακό φως. Αργότερα, αυτά τα μικροφυτία θα χρησιμεύσουν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων, ζωοτροφών κ.λπ.

Για το σκοπό αυτό, η κοινοπραξία του έργου θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα πρωτότυπο εργοστασίου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συγκεκριμένα με τη στήριξη της ηλιακής ενέργειας και της βιομάζας, με στόχο την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και του κόστους λειτουργίας.

Το εργοστάσιο αυτό θα εγκατασταθεί σε δύο διαδηλωτές για μια περίοδο 6 μηνών, μία από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας Huercasa στην Σεγκόβια (Ισπανία), και η δεύτερη στο εργοστάσιο της εταιρίας VIP στην Σλοβενία.

Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε αυτό το έργο θα μειώσει αφενός το κόστος της επεξεργασίας των οπωροκηπευτικών και αφετέρου θα εξαλείψει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων με τη μορφή ιλύος όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά συστήματα αερόβιας επεξεργασίας και τη συνηθισμένη κατάθεσή σας. Επιπλέον, αυτή η εξέλιξη θα επιτρέψει τη λήψη υψηλής ποιότητας εκροών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για άρδευση ή καθαρισμό ή να εκκενωθούν σε κανάλια.

Ο τελικός στόχος του έργου είναι να είναι σε θέση να αναπαράγει τα αποτελέσματά του αλλού.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από το Τεχνολογικό Κέντρο CARTIF (συντονιστής), την HUERCASA (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Τεχνολογικό Κέντρο AlgEn (Σλοβενία) και το VIPÎ (Σλοβενία).

Share This