Έγγραφα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΓΑΚΑΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διασκεδαστικό

Δηλωτικά έγγραφα του έργου

File
Layman´s Report (Español / English version)
1 13 downloads
Layman´s Report (Ελληνικά / English version)
1 8 downloads
Layman´s Report (Slovenščina / English version)
1 7 downloads
Stakeholders_LIFE ALGAECAN short presentation
1 15 downloads
Logotipo del proyecto / Project logo
1 7 downloads
Tablón informativo LIFE ALGAECAN (inglés) / LIFE ALGAECAN Noticeboard (english)
1 11 downloads
Tablón informativo LIFE ALGAECAN (español) / LIFE ALGAECAN Noticeboard (spanish)
1 7 downloads
ALGAECAN Technology 3D
1 18 downloads
Folleto LIFE ALGAECAN (español) / LIFE ALGAECAN brochure (spanish)
1 6 downloads
Folleto LIFE ALGAECAN (inglés) / LIFE ALGAECAN brochure (english)
1 26 downloads
Cartel LIFE ALGAECAN A3 (inglés) / LIFE ALGAECAN A3 Poster (english)
1 11 downloads
Roll-up LIFE ALGAECAN (inglés) / LIFE ALGAECAN Roll-up (english)
1 21 downloads
Roll-up LIFE ALGAECAN (español) / LIFE ALGAECAN Roll-up (spanish)
1 4 downloads

  Τεχνικός

  Τεχνικά έγγραφα του έργου

  File
  3rd Dissemination Report_LIFE ALGAECAN
  1 7 downloads
  AFTER-LIFE plan_LIFE ALGAECAN
  1 5 downloads
  Artículo revista Aquapress – abril 2020 (español) / Aquapress magazine article – april 2020 (spanish)
  1 5 downloads
  Stakeholders_LIFE ALGAECAN short presentation
  1 15 downloads
  SWOT Analysis_ALGAECAN
  1 10 downloads
  Value chain LIFE ALGAECAN
  1 10 downloads
  Análisis DAFO_Algaecan
  1 8 downloads
  ALGAECAN flow diagram_04
  1 7 downloads
  ALGAECAN flow diagram_03
  1 6 downloads
  ALGAECAN flow diagram_02
  1 7 downloads
  ALGAECAN flow diagram_01
  1 16 downloads
  Revista RETEMA nº226-octubre2020 (español) / RETEMA Magazine 226-october2020 (spanish)
  1 0 download
  ALGAECAN Technology 3D
  1 18 downloads
  Revista RETEMA nº207-mayo2008 (español) / RETEMA Magazine 207-may2008 (spanish)
  1 27 downloads
  2nd Dissemination Report_LIFE ALGAECAN
  1 3 downloads
  Deliverable A3-Characterisation of effluents report
  1 10 downloads
  Deliverable A4_Results of the optimisation of the operating conditions
  1 2 downloads
  Communication Plan
  1 1 download
  1st Dissemination Report_LIFE ALGAECAN
  1 4 downloads

   Ιδιωτικός

   Ιδιωτική περιοχή που περιορίζεται στους εταίρους του έργου.

   Απαιτεί έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

   Share This