Έγγραφα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΓΑΚΑΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διασκεδαστικό

Δηλωτικά έγγραφα του έργου

Αρχείο
Layman´s Report (Español / English version)
1 43 Λήψεις
Layman´s Report (Ελληνικά / English version)
1 12 Λήψεις
Layman´s Report (Slovenščina / English version)
1 21 Λήψεις
Stakeholders_LIFE ALGAECAN short presentation
1 43 Λήψεις
Logotipo del proyecto / Project logo
1 17 Λήψεις
Tablón informativo LIFE ALGAECAN (inglés) / LIFE ALGAECAN Noticeboard (english)
1 19 Λήψεις
Tablón informativo LIFE ALGAECAN (español) / LIFE ALGAECAN Noticeboard (spanish)
1 18 Λήψεις
ALGAECAN Technology 3D
1 74 Λήψεις
Folleto LIFE ALGAECAN (español) / LIFE ALGAECAN brochure (spanish)
1 19 Λήψεις
Folleto LIFE ALGAECAN (inglés) / LIFE ALGAECAN brochure (english)
1 40 Λήψεις
Cartel LIFE ALGAECAN A3 (inglés) / LIFE ALGAECAN A3 Poster (english)
1 25 Λήψεις
Roll-up LIFE ALGAECAN (inglés) / LIFE ALGAECAN Roll-up (english)
1 36 Λήψεις
Roll-up LIFE ALGAECAN (español) / LIFE ALGAECAN Roll-up (spanish)
1 14 Λήψεις

  Τεχνικός

  Τεχνικά έγγραφα του έργου

  Αρχείο
  3rd Dissemination Report_LIFE ALGAECAN
  1 27 Λήψεις
  AFTER-LIFE plan_LIFE ALGAECAN
  1 30 Λήψεις
  Artículo revista Aquapress – abril 2020 (español) / Aquapress magazine article – april 2020 (spanish)
  1 16 Λήψεις
  Stakeholders_LIFE ALGAECAN short presentation
  1 43 Λήψεις
  SWOT Analysis_ALGAECAN
  1 32 Λήψεις
  Value chain LIFE ALGAECAN
  1 28 Λήψεις
  Análisis DAFO_Algaecan
  1 26 Λήψεις
  ALGAECAN flow diagram_04
  1 33 Λήψεις
  ALGAECAN flow diagram_03
  1 27 Λήψεις
  ALGAECAN flow diagram_02
  1 26 Λήψεις
  ALGAECAN flow diagram_01
  1 45 Λήψεις
  Revista RETEMA nº226-octubre2020 (español) / RETEMA Magazine 226-october2020 (spanish)
  1 0 λήψη
  ALGAECAN Technology 3D
  1 74 Λήψεις
  Revista RETEMA nº207-mayo2008 (español) / RETEMA Magazine 207-may2008 (spanish)
  1 37 Λήψεις
  2nd Dissemination Report_LIFE ALGAECAN
  1 20 Λήψεις
  Deliverable A3-Characterisation of effluents report
  1 29 Λήψεις
  Deliverable A4_Results of the optimisation of the operating conditions
  1 2 Λήψεις
  Communication Plan
  1 16 Λήψεις
  1st Dissemination Report_LIFE ALGAECAN
  1 34 Λήψεις

   Ιδιωτικός

   Ιδιωτική περιοχή που περιορίζεται στους εταίρους του έργου.

   Απαιτεί έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

   Share This