Έγγραφα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΓΑΚΑΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διασκεδαστικό

Δηλωτικά έγγραφα του έργου

File
Stakeholders_LIFE ALGAECAN short presentation
1 file(s) 5 downloads
Logotipo del proyecto / Project logo
1 file(s) 5 downloads
Tablón informativo LIFE ALGAECAN (inglés) / LIFE ALGAECAN Noticeboard (english)
1 file(s) 4 downloads
Tablón informativo LIFE ALGAECAN (español) / LIFE ALGAECAN Noticeboard (spanish)
1 file(s) 3 downloads
ALGAECAN Technology 3D
1 file(s) 2 downloads
Folleto LIFE ALGAECAN (español) / LIFE ALGAECAN brochure (spanish)
1 file(s) 0 download
Folleto LIFE ALGAECAN (inglés) / LIFE ALGAECAN brochure (english)
1 file(s) 15 downloads
Cartel LIFE ALGAECAN A3 (inglés) / LIFE ALGAECAN A3 Poster (english)
1 file(s) 9 downloads
Roll-up LIFE ALGAECAN (inglés) / LIFE ALGAECAN Roll-up (english)
1 file(s) 13 downloads
Roll-up LIFE ALGAECAN (español) / LIFE ALGAECAN Roll-up (spanish)
1 file(s) 1 download

Τεχνικός

Τεχνικά έγγραφα του έργου

File
Artículo revista Aquapress – abril 2020 (español) / Aquapress magazine article – april 2020 (spanish)
1 file(s) 1 download
Stakeholders_LIFE ALGAECAN short presentation
1 file(s) 5 downloads
SWOT Analysis_ALGAECAN
1 file(s) 0 download
Value chain LIFE ALGAECAN
1 file(s) 1 download
Análisis DAFO_Algaecan
1 file(s) 0 download
ALGAECAN flow diagram_04
1 file(s) 1 download
ALGAECAN flow diagram_03
1 file(s) 1 download
ALGAECAN flow diagram_02
1 file(s) 1 download
ALGAECAN flow diagram_01
1 file(s) 0 download
Revista RETEMA nº226-octubre2020 (español) / RETEMA Magazine 226-october2020 (spanish)
1 file(s) 0 download
ALGAECAN Technology 3D
1 file(s) 2 downloads
Revista RETEMA nº207-mayo2008 (español) / RETEMA Magazine 207-may2008 (spanish)
1 file(s) 23 downloads
Deliverable A3-Characterisation of effluents report
1 file(s) 0 download
Deliverable A4_Results of the optimisation of the operating conditions
1 file(s) 0 download

Ιδιωτικός

Ιδιωτική περιοχή που περιορίζεται στους εταίρους του έργου.

Απαιτεί έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.