ndustrijska trajnost

Obdelava odpadnih voda z algami in sončno energijo

ndustrijska trajnost

Okolje

100-odstotno zmanjšanje vpliva na okolje

Okolje

Inovativna tehnologija

Ponovna uporaba in obnovitev virov

Inovativna tehnologija

LIFE projekt

Evropski okoljski projekt

LIFE projekt

Rezultati ponovljivosti

Razširjanje projekta na mednarodni ravni

Rezultati ponovljivosti

LIFE ALGAECAN

Trajnostni pristop z uporabo algnega čiščenja odpadnih vod in sončne energije za živilsko predelovalno industrijo (sadje in zelenjava)

Projekt LIFE ALGAECAN (LIFE16 ENV/ES/000180) bo spodbujal izpolnjevanje pomembnih direktiv in prednostnih nalog EU, kot so Direktiva 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Direktiva 2008/1/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ter Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

Evropa je drugi največji proizvajalec sadja in zelenjave na svetu. Predelovalna industrija sadja in zelenjave (PISZ) je eden od največjih industrijskih sektorjev v Evropi glede na proizvodnjo, rast, porabo in izvoz. Projekt LIFE ALGAECAN predlaga trajnostni model obdelave močno onesnaženih in slanih odpadnih vod, ki združuje stroškovno učinkovito gojenje heterotrofnih alg s tehniko sušenja zbranih mikroalg s pršenjem, da bi pridobili proizvod, ki je v komercialno zanimiv kot surovina za proizvodnjo biognojil, živalske krme, bioplastike, itd.

Tehnologija, ki bo uporabljena v projektu, je inovativen koncept za čiščenje odpadne vode ter ponovno uporabo in recikliranje virov za pridobitev visokokakovostne vode za večkratno uporabo. Predlagana obdelava za močno onesnažene in slane odpadne vode je s tehnološkega vidika preprosta, z nizkimi stroški, povezanimi z obdelavo (procesom in energijo), in bi se izvedla na kraju samem. Prototip bo poganjala obnovljiva energija (sončna energija, podprta z biomaso), kar bo zmanjšalo ogljični odtis in operativne stroške procesa. Končna kakovost odpadne vode bo zelo visoka, kar bo omogočilo ponovno uporabo za čiščenje opreme in spiranje.

Cilji

Glavni cilji projekta LIFE ALGAECAN: Prikaz tehnične in ekonomske izvedljivosti inovativnega koncepta za predelovalno industrijo sadja in zelenjave (PISZ), kjer obdelava odpadnih vod temelji na heterotrofni kulturi mikroalg. Dolgoročno bi pristop lahko ...

Preberite več
Aktivnosti

Aktivnosti in pristop: Struktura projekta zagotavlja njegovo uspešno izvajanje, saj obstaja učinkovita interakcija med aktivnostmi in predvidenimi dejavnostmi. Pripravljalne aktivnosti prispevajo k sami izvedbi in vodijo k končnem ...

Preberite več
Pričakovani rezultati

Projekt LIFE ALGAECAN si bo prizadeval doseči naslednje rezultate: Obdelava najmanj 2 m3 PISZ  odpadne vode na dan s prototipom na sončno energijo, ki bo izdelan modularno (snemljivi rezervoarji in kontejnerska oprema) ...

Preberite več

Newsletter LIFE ALGAECAN

Naročite se na naše novice

Novice

Zadnje novice o projektu