Η πιλοτική μονάδα του έργου LIFE ALGAECAN που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις επιχειρηματικών ομίλων Huercasa, στην επαρχία Segovia, έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της (εκκίνηση). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, η μονάδα πραγματοποίησε διαδικασίες φυγοκέντρησης και ξήρανσης με ψεκασμό των μικροφυκών, αφού προηγουμένως τη διατηρούσε για 3 ημέρες διαμονής στις κλειστές δεξαμενές χωρίς καμία επαφή με το φως μαζί με το υπολειμματικό νερό που επεξεργάζονται. Η πρόοδος που σημειώθηκε στο εργοστάσιο θα αναφερθεί τις προσεχείς εβδομάδες.