Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 23 Αυγούστου, 2019 από το LIFE ALGAECAN

Το πιλοτικό εργοστάσιο του έργου LIFE ALGAECAN που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού ομίλου Huercasa, στην επαρχία της Σεγκόβια, ξεκίνησε τη δραστηριότητά του (εκκίνηση). Τις τελευταίες ημέρες το εργοστάσιο έχει πραγματοποιήσει φυγοκέντρηση και ξήρανση με ψεκασμό των μικροφυκών, αφού προηγουμένως τα διατηρούσε για 3 ημέρες παραμονής σε κλειστές δεξαμενές χωρίς επαφή με το φως, μαζί με τα λύματα που επεξεργάζονται. Τις επόμενες εβδομάδες θα αναφερθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στο εργοστάσιο.